Avís legal

En el present Avís Legal, l'Usuari, podrà trobar tota la informació relativa a les condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i el responsable de la pàgina web accessible a l'adreça URL https://electrotel.net (en endavant, el lloc web), que Electrotel Barcelona SL posa a disposició dels usuaris d'Internet.
La utilització del lloc web implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal. En conseqüència, l'usuari del lloc web ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la web, ja que el text podria patir modificacions a criteri del titular de la web, o a causa d'un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial.

1.- DADES DEL RESPONSABLE TITULAR DEL LLOC WEB.

Nom del titular: Electrotel Barcelona SL
Domicili social: SUÏSSA 5, Nau 3, P.I. MONTIGALA
C.I.F.: B60776978
Telèfon de contacte: 934330303
Correu electrònic: preventa@electrotel.net

Electrotel Barcelona SL és el responsable del Lloc Web i es compromet a complir amb tots els requisits nacionals i europeus que regulen l'ús de les dades personals dels usuaris.

Aquest Lloc Web garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals que ens proporcionin d'acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, en la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, així com en la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic 34/2002 d'11 de Juliol (LSSI-CE)

2.- OBJECTE.

El lloc web facilita als usuaris del mateix l'accés a informació i serveis prestats per Electrotel Barcelona SL a aquelles persones o organitzacions interessades en els mateixos.

L'accés i la utilització del Lloc Web atribueix la condició d'usuari del Lloc Web (en endavant, l'"Usuari") i implica l'acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal així com de les seves modificacions. La prestació del servei del Lloc Web té una durada limitada al moment en què l'Usuari es trobi connectat al Lloc Web o a algun dels serveis que a través del mateix es faciliten. Per tant, l'Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el Lloc Web, ja que aquest i les seves condicions d'ús recollides en el present Avís Legal poden patir modificacions.

3.- ACCÉS I UTILITZACIÓ DE LA WEB.

3.1.- Caràcter gratuït de l' accés i utilització de la web. L'accés a la web té caràcter gratuït per als usuaris de la mateixa, excepte pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés contractat pels usuaris.
3.2.- Registre d' usuaris. Amb caràcter general l'accés i utilització de la web no exigeix la prèvia subscripció o registre dels usuaris de la mateixa.
3.3.- Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l' exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

En cap cas es recaptaran del menor d' edat dades relatives a la situació professional, econòmica o a la intimitat dels altres membres de la família, sense el consentiment d' aquests. Si ets menor de tretze anys i has accedit a aquest lloc web sense avisar els teus pares no has de registrar-te com a usuari.

En aquesta web es respecten i tenen cura de les dades personals dels usuaris. Com a usuari has de saber que els teus drets estan garantits.

4.- CONTINGUTS DEL WEB.

L'idioma utilitzat pel titular a la web serà el castellà. Electrotel Barcelona SL no es responsabilitza de la no comprensió o entesa de l'idioma del web per l'usuari, ni de les seves conseqüències.
Electrotel Barcelona SL podrà modificar els continguts sense previ avís, així com suprimir i canviar aquests dins del web, com la forma en què s' hi accedeix, sense cap justificació i lliurement, no responsabilitzant-se de les conseqüències que aquests puguin ocasionar als usuaris.
Es prohibeix l'ús dels continguts del web per promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense l'autorització d'Electrotel Barcelona SL, ni remetre publicitat o informació valent-se per a això dels serveis o informació que es posen a disposició dels usuaris, independentment de si la utilització és gratuïta o no.
Els enllaços o hiperenllaços que incorporin tercers a les seves pàgines web, dirigits a aquesta web, seran per a l'obertura de la pàgina web completa, no podent manifestar, directament o indirectament, indicacions falses, inexactes o confuses, ni incórrer en accions deslleials o il·lícites en contra d'Electrotel Barcelona SL

5.- MESURES DE SEGURETAT.

Les dades personals comunicades per l' usuari podran ser emmagatzemades en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon en exclusiva a Electrotel Barcelona SL, assumint totes les mesures d' índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixin la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d' acord amb el que estableixen les normatives vigents en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

6.- LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT.

Tant l'accés a la web com l'ús no consentit que pugui efectuar-se de la informació continguda en la mateixa és de l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. Electrotel Barcelona SL no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se d' aquest accés o ús. Electrotel Barcelona SL no es fa responsable dels errors de seguretat, que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l'usuari (maquinari i programari), o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de:
– la presència d'un virus a l'ordinador de l'usuari que sigui utilitzat per a la connexió als serveis i continguts del web.
– un mal funcionament del navegador.
– i/o de l'ús de versions no actualitzades del mateix.
Electrotel Barcelona SL no es fa responsable de la fiabilitat i rapidesa dels hiperenllaços que s'incorporin al web per a l'obertura d'altres. Electrotel Barcelona SL no garanteix la utilitat d'aquests enllaços, ni es responsabilitza dels continguts o serveis als quals pugui accedir l'usuari per mitjà d'aquests enllaços, ni del bon funcionament d'aquests webs.
Electrotel Barcelona SL no serà responsable dels virus o altres programes informàtics que deteriorin o puguin deteriorar els sistemes o equips informàtics dels usuaris en accedir al seu web o altres webs als quals s'hagi accedit mitjançant enllaços d'aquesta web.

7.- OCUPACIÓ DE LA TECNOLOGIA "COOKIE".

El Lloc Web pot emprar cookies o tecnologies similars que es regiran per l'establert en la Política de Cookies, accessible en tot moment i respectant la confidencialitat i intimitat de l'usuari, sent part integrant del present Avís Legal.

8.- NAVEGACIÓ.

Els servidors d' Internet poden recollir dades no identificables, que puguin incloure, adreces IP, i altres dades que no poden ser utilitzades per identificar l' usuari. La seva adreça IP s' emmagatzemarà en els logs d' accés de forma automàtica i amb l' única finalitat de permetre el trànsit per Internet, essent necessari que el seu equip faciliti aquesta adreça IP quan navega per Internet perquè les comunicacions puguin realitzar-se. Així mateix, l' adreça IP podrà ser utilitzada per realitzar estadístiques, de manera anonimitzada, sobre el nombre de visitants d' aquesta web i la seva procedència, de forma totalment transparent a la seva navegació.

9.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L'usuari coneix i accepta que tots els continguts i/o qualssevol altres elements del lloc web són propietat d'Electrotel Barcelona SL, i es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat d'Electrotel Barcelona SL. Qualsevol ús de la web o els seus continguts haurà de tenir un caràcter exclusivament particular.
Està reservat exclusivament a Electrotel Barcelona SL, qualsevol altre ús que suposi la còpia, reproducció, distribució, transformació, comunicació pública o qualsevol altra acció similar, de tot o part dels continguts de la web, per la qual cosa cap usuari podrà dur a terme aquestes accions sense l'autorització prèvia i per escrit d'Electrotel Barcelona SL

10.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

El present Avís Legal s' interpretarà i regirà de conformitat amb la legislació espanyola. Electrotel Barcelona SL i els usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten al dels jutjats i tribunals del domicili de l'usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l'accés o ús de la web. En el cas que l'usuari tingui el seu domicili fora d'Espanya, Electrotel Barcelona SL i l'usuari, se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de Badalona